Uprzejmie informujemy, iż postępowanie na dostawę, montaż, uruchomienie centrum obróbczego CNC wraz z przeszkoleniem personelu, toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. "Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu oraz rozszerzenie działalności o nowe rodzaje umożliwiające utrzymanie i wzrost zatrudnienia." w ramach działania 3.2. „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Zgłoszenie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy